'unexpected T_STRING' hatası alıyorum

'unexpected T_STRING' hatası alabilirsiniz. Çünkü tüm .html dosyaları PHP olarak çözümlenir.

.html dosyanızda "<?" veya "?>" etiketleri (PHP kodunun başlatıldığı dosya ayrıştırıcı için gösterilir) kullandığınızda, bu hatayı alabilirsiniz.

Doğru içerik türünü kullanmıyorsa, XML dosyaları da bu duruma neden olabilir. Bu hatayı düzeltmek için "<?" ve "?>"  sembollerini veya bu sembolleri içeren tüm satırları HTML sayfası kaynağınızdan kaldırmanız gerekir.