magic quotes nasıl devre dışı bırakılır? (.htaccess kullanarak)

Magic_quotes_gpc yönergesi, magic_quotes öğesinin devre dışı bırakılmasını istediğiniz dizindeki .htaccess dosyanıza bu satırı ekleyerek devre dışı bırakılabilir:

  • php_flag magic_quotes_gpc off

.htaccess dosyası, FTP'nizdeki public_html klasörünüzde bulunur.