SMF - Boş sayfa

Bu adımları uygulayarak bu sorunu çözmeyi deneyebilirsiniz.

Aşağıdaki dosyaları açın:
/Sources/Class-Package.php
/Sources/Admin.php

Ve iki dosyada da bu satırı :

@ini_set('memory_limit', '32M');

bununla değiştirin:
@ini_set('memory_limit', '64M');

Bu satırı .htaccess dosyanıza eklemeyi de deneyebilirsiniz:

php_value memory_limit 64M